close

در حال بارگذاری
از صبر و شکیبایی تان سپاسگزاریم
نمایش صورت حساب سیم کارت دایمی مشترک
  •  09

  • مبلغ صورت حساب ----
  • شناسه قبض ----
  • شناسه پرداخت ----

دارندگان کارت بانک های عضو شتاب می توانند از درگاه/ های بانکی موجود، اقدام به پرداخت صورت حساب خود نمایند.
پس از پرداخت، امکان استرداد وجه وجود ندارد.